สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสองที่ไหนดี

การกู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสองที่ไหนดี เพราะการเลือกธนาคารขอสินเชื่อบ้านมือสองนั้นหมายถึงการเลือกผู้ที่เราอยากจะทำธุรกรรมด้วยกันเป็นเวลายาวนาน นอกจากนี้ยังเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเราประหยัด และช่วยให้เรามีบ้านได้จริง ดังนั้นก่อนจะเลือกธนาคารขอสินเชื่อบ้านมือสองจึงควรมีเกณฑ์ในการประเมินธนาคารก่อน

การเลือกธนาคารกู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสอง

สำหรับการเลือกธนาคารกู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสอง ต้องพิจารณาที่อัตราดอกเบี้ยเพราะอัตราดอกเบี้ยหมายถึงสิ่งที่คุณต้องจ่าย และไม่ว่าใครก็คงอยากจ่ายน้อยกว่า ต่ำกว่า หากเลือกได้ และเพื่อดูว่าธนาคารใดที่จะคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่านั้น สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนก็คือวิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ และอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่จะกู้ซื้อบ้านมือสอง ธนาคารมักคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ในช่วง 1 – 3 ปีแรก แล้วหลังจากนั้นจึงคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ความรู้เรื่องนี้จะช่วยให้เราสามารถคำนวณดอกเบี้ยจากแต่ละธนาคารมาเปรียบเทียบกันได้ ซึ่งแนะนำว่าให้คำนวณอัตราดอกเบี้ยออกมาเป็นค่าเฉลี่ย 3 ปี

ระยะเวลาผ่อนชำระบ้านมือสองถือเป็นอีกปัจจัยที่ต้องคิด เพราะการที่สามารถผ่อนชำระได้ยาวนานก็เท่ากับว่ายอดผ่อนต่อเดือนก็จะต่ำลงไป หากสามารถขอผ่อนชำระได้ 30 ปี – 40 ปี ระยะเวลาผ่อนชำระที่มากกว่า 10 ปี อาจทำให้ยอดผ่อนต่อเดือนลดลงไปหลายพันบาท ผู้กู้บ้านมือสองก็จะมีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น

การตรวจสอบเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อบ้านมือสองจะช่วยเพิ่มโอกาสยื่นกู้ได้สำเร็จและประหยัดเงินได้ โดยให้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายก่อนที่จะยื่นกู้ เพราะแต่ละธนาคารก็อาจมีเงื่อนไขในการยื่นกู้หรือพิจารณาอนุมัติกู้สินเชื่อที่ต่างกัน รวมทั้งสิทธิพิเศษที่สามารถงดเว้นค่าธรรมเนียมบางรายการลงได้